Thujan är en av de få vintergröna häckarna som erbjuds på marknaden idag, den är högt eftertraktad då den kommer i tre olika sorter och har en bra variation på dess egenskaper som häckväxt. Det debatteras dessutom om inte Thujan är den mest planterade sortens häck i Sverige. I denna artikel kommer jag i punktform…